Stasjonsnettet


De første målestasjonene i LMT-nettverket ble etablert i 1987. Stasjonene ble plassert ved flere av Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL), som i dag inngår som enheter i NIBIO. De første 10 stasjonene ble satt opp ved Kise, Apelsvoll, Løken, Landvik, Særheim, Fureneset, Kvithamar, Tjøtta, Vågønes og Holt. LMT formidler data fra over 84 målestasjoner, hvorav 53 stasjoner er i helårsdrift, mens de resterende leverer data i vekstsesongen (ca 1.april -30. september).

LMT har ansvar for drift og vedlikehold av totalt 68 stasjoner (52 stasjonære og 16 sesongbaserte stasjoner). Resterende stasjoner eies og driftes av Norsk Landbruksrådgiving, diverse forskningsprosjekt, sammenslutninger av produsenter innen landbruket, og privatpersoner. For stasjoner med eksterne eiere dekker LMT kostnader med datakommunikasjon og datakontroll mot at dataene fritt kan brukes i LMT, VIPS og andre tjenester som driftes av NIBIO.

Antallet faste stasjoner har vært stabilt de siste årene. Ved eventuelle utvidelser av nettverket satses det på å formidle data fra stasjoner som eies av andre aktører, samt utvide og videreutvikle bruken av værprognoser og radarmålt nedbør levert fra Meteorologisk Institutt.

 

Sesongstasjoner i LMT

Veiledende startdato for sesongstasjoner i LMT. Startdato tilpasses lokale forhold og kan variere noe fra år til år.

15 mars

(evt. før påske)

1 april

15 april

1.mai

1.juni

Djønno3

Darbu

Moelv

Grane

Målselv

Hauso3

Kvelde

Åsnes

Meldal1

 

Hesthamar

Sandefjord

Rena2

Oppdal1

 

Ljøsne

Åsbakken

 

Rennebu1

 

Loen

Svelvik Syd4

 

Rindal1

 

 

 

Soknedal1

 

Ornes

 

 

 

 

Sekse3

 

 

 

 

Slinde

 

 

 

 

Søve

 

 

 

 

Eiere av private stasjoner tilknyttet LMT:  

1NLR Trøndelag, 2NLR Innlandet, 3NLR Vest, 4Svelvik skurvvarslerlag

 Sesongstasjonene oppbevares innendørs om vinteren og tas ut av drift ved vekstsesongens slutt, normalt sett i løpet av oktober.