Inndata

Husdyrgjødselslag
Utvasking av N

Utvaskingsrisiko
Ammoniakktap
3 tonn/daaBeregnede parametre

Resultat

kg N/daa kg N/tonn Av tilført total-N
Tilført N totalt 100%
Tilført ammonium-N
Ammoniakk-tap
Lystgass-tap
Utvasking
 
Potensielt N tilgjengelig for planteopptak
--kulturvekst
--ettervirkning (flere år)
Totalt