Graddager og nedbørsum


Ved manglende observasjoner:

Definisjoner