AgroMetBase

AgroKlima

Klimastatistikk fra Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT)

På disse sidene presenteres en del klimadata fra Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT) som vi mener kan være til hjelp ved vurdering av forholdene for plantevekst i vekstsesongen. Sidene kan også brukes til å hente klimainformasjon fra tidligere år.

Dette er en testversjon. Tilbakemeldinger kan gis til Berit Nordskog

Klimastasjon:
Fom. dato: Tom. dato: Basistemperatur: °C
Periode Siste døgn Siste 7 døgn Siste 30 døgn Hittil i vekstsesongen "Normalen" for vekstsesongen (mai-sept.)
Vekstdøgn - - - 190 Mangler
Graddager - 15.7 119.9 2,511.7 Mangler
Lufttemperatur -0.2 2.2 3.7 11.6 Mangler
Jordtemperatur 3.5 3.7 5.6 11.6 Mangler
Nedbør 0.0 18.0 108.8 553.0 Mangler

Definisjoner

 • Vekstdøgn: Et døgn der middeltemperaturen er over 5 grader. I tabellen blir det vist antall vekstdøgn siden i starten av vekstsesongen.
 • Graddager: Elementet defineres som [antall dager × (middeltemperatur-basistemperatur)]. Basistemperatur = 0°C

  Eksempel 1: Når en bruker basistemperatur 0 °C, vil en dag med middeltemperatur på 15 °C gi 15 graddager. Brukes basistemperatur 5 °C, vil middeltemperatur på 15 °C gi 10 graddager.

  Eksempel 2: Hvis vi i en måned bare har 2 dager med gjennomsnittstemperaturer over 5 grader, der den første dagen hadde gjennomsnittstemperatur p 6 grader og den andre hadde gjennomsnittstemperatur på 8, - da blir antall graddager for denne måneden (6-5)+(8-5)=4 graddager.

  Graddager beregnes her p samme måte som groving degree days (GDD), som blant annet er brukt i artikkelen Torvanger, A., M. Twena, and B. Romstad. Climate Change Impacts on Agricultural Productivity in Norway. 2004. CICERO Working Paper 2004:10
 • Lufttemperatur: Lufttemperatur målt i 2 m høyde. Døgnmiddel temperatur beregnes som gjennomsnitt av timeverdiene pr døgn.
 • Jordtemperatur: Jordtemperatur, målt 10 cm under overflaten, gjennomsnitt av timeverdiene pr døgn.
 • Nedbør: Nedbør som regn, sum i millimeter/døgn.