AgroMetBase

Beregn opptak og utvasking av nitrogen

Denne siden gir en enkel og rask oversikt over tilgjengelig nitrogen for korn, potet og engvekster i vekstsesongen. Hensikten er å gi informasjon om behov for tilleggsgjødsling utover i vekstsesongen. Beregningene krever bare informasjon om sted, kultur, gjødsling, såtid og vekststart, N-min målt om våren og forventet avlingsnivå. Den gir en enkel oversikt over antatt utvikling i nitrogentilgang utover i sesongen. Mer om tjenesten

Område Klimastasjon
Vekst Forventet avlingsnivå kg/daa
Ukenr. for vekststart/såing/setting Jordtype
Ukenr. for vårgjødsling Vårgjødsling kg N/daa
Ukenr. for NMin-analyse
NMin-analyse kg N/daa

NIBIO påtar seg intet økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten