Vanningsinformasjon fra NIBIO, Landbruksmeteorologisk tjeneste
Velg stasjon:

Potensiell fordamping beregnes ikke utenfor vekstsesong. Vekstsesongen 2020 har ikke startet.
UkeLufttemperatur (°C) Nedbør (mm)Potensiell fordamping (mm)Vannbalanse (mm)
130.400
22.89.800
33.338.800
43.30.200
51.828.600
6-0.228.800
72.523.600
84.7000
Total2.6000

Veiledning

Bioforsk