Vanningsinformasjon fra NIBIO, Landbruksmeteorologisk tjeneste
Velg stasjon:

Potensiell fordamping beregnes ikke utenfor vekstsesong. Vekstsesongen 2019 startet uke 13.
UkeLufttemperatur (°C) Nedbør (mm)Potensiell fordamping (mm)Vannbalanse (mm)
1-0.2000
2-2.72.200
3-6.20.200
4-4.3000
5-7.2000
6-2.417.200
71.83.400
81.811.200
91.711.400
10-1.111.200
11-1.522.800
124.5100
135.63.200
144.70.29.8-9.6
152.8012.9-12.9
168.3011.1-11.1
1712.409.6-9.6
Total1.10.243.4-43.2

Veiledning

Bioforsk