Vanningsinformasjon fra NIBIO, Landbruksmeteorologisk tjeneste
Velg stasjon:

Potensiell fordamping beregnes ikke utenfor vekstsesong. Vekstsesongen 2021 har ikke startet.
UkeLufttemperatur (°C) Nedbør (mm)Potensiell fordamping (mm)Vannbalanse (mm)
1-6.50.200
2-8.9000
3-2.1000
53-2.3000
Total-4.9000

Veiledning

Bioforsk