Publikasjoner


Publikasjoner på norsk

Eikemo, Håvard: Nordkog, Berit; Linnestad, Brita. Været i vekstsesongen 2021-12.  NIBIO POP. 2021, 7 (37)

Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Eikemo, Håvard. 2020-12. Været i vekstsesongen 2020. NIBIO POP. 2020, 6 (48)

Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Eikemo, Håvard. 2019-12. Været i vekstsesongen 2019. NIBIO POP. 2019, 5 (39)

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2019. Været i vekstsesongen 2018. NIBIO POP Issue date: 2019 Series/Report: NIBIO POP. 5(18) 2019, s.8

Nordskog, Berit; Bakken, Anne Kjersti; Hole, Halvard 2018. Jordtemperatur og spredning av husdyrgjødsel - Utredning av om jordtemperatur kan brukes som skranke for spredning av husdyrgjødsel på eng i Farsund kommune. NIBIO Rapport. Utgivelsesdato 2018-06-13

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2017. Været i vekstsesongen 2017. NIBIO POP Issue date: 2019 Series/Report: NIBIO POP. 2017, 3(35) 2017.s.4 

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2016. Været i vekstsesongen 2016. NIBIO POP Issue date: 2016-11-02 Series/Report: NIBIO POP;Vol. 2 Nr. 32 :8s.

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2015. Været i vekstsesongen 2015. Bioforsk POP Issue date: 2015-11-05 Series/Report: NIBIO POP;Vol. 1 Nr. 3 :5s.

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2014. Været i vekstsesongen 2014. Bioforsk TEMA 9(12):4s.

Nordskog, B., Hole, H., Eikemo, H., Skog, T-E. 2014. Landbruksmeteorologisk Tjeneste- LMT: Unike værdata og nye muligheter. Gartneryrket 2014 (9) s. 42-43

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2013. Været i vekstsesongen 2013. Bioforsk TEMA 8(12):4s.

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2012. Været i vekstsesongen 2012. Bioforsk TEMA 7(11):4s.

Hole, H. & Nordskog, B. 2011. Været i vekstsesongen 2011. Bioforsk TEMA 6(21):4s

Hole, H. & Rafoss, T. 2010. Været i vekstsesongen 2010. Bioforsk TEMA 5(22): 4s

Hole, H. & Rafoss, T. 2009. Været i vekstsesongen 2009. Bioforsk TEMA 4(13): 4s

 

 

Internasjonale publikasjoner

Nordskog, B., Rafoss, T., Nærstad, R., Hofgaard, I. S., Hole, H., Elen, O. & Brodal, G. 2012. Farm scale weather data in plant pest forecasting, IPM2.0, 10th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 1.-5. October 2012, Wageningen, The Netherlands.

 

Nyhetsoppslag om LMT

 

 

Masteroppgaver

Dette er publikasjoner som er laget på grunnlag av værdata fra våre stasjoner, og der forfatterne er veiledet av andre forskingsinstitusjoner.

Hagen, Linda. 2011. Measured, modelled and satellite derived solar radiation in Scandinavia Master’s thesis in Meteorology University of Bergen, Geophysical Institute

 

Geokommunikasjon i Landbruksmeteorologisk Tjeneste

I perioden 2014 -2016 hadde LMT et spennende samarbeid med masterstudenter ved Universitetet i Aalborg, Danmark. Tre studenter samarbeidet om en masteroppgave med tema geokommunikasjon i LandbruksMeteorologisk Tjeneste, hvor potensialet for presentasjon av data i kartformat er hovedfokus. Vi håper dette kan gi nye og nyttige presentasjonsformat for værdata i våre nettsider i fremtiden. I første omgang er det varmesum og nedbørsmengde som er aktuelle for en slik type visning. Oppgaven er del av studiet Master of Technology Management (MTM) - geoinformation management ved Aalborg Universitets MTM-studium 2014-2016. Publikasjonen finner du her ..

 

Grini, Sigbjørn. 2015. Quality Control of Global Solar Irradiation Measured at Four Stations in Eastern Norway. Masteroppgave 2015. Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Enivironmental Science and Technology, Department of Mathematical Sciences and Technology. 

 

 

Tidligere prosjekter

Gårdsvarsling

Gjennom et pilotprosjekt i perioden 2010-2011 ble mulighetene for såkalt Gårdsvarsling prøvd ut i et begrenset område. Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra målestasjoner, men mange gårdsbruk ligger langt unna nærmeste målepunkt. For disse brukene vil varsler basert på værvarsler og radarmålt nedbør være et godt alternativ. Varsler tilpasset det enkelte gårdsbruk vil derfor øke nytteverdien av varslingstjenesten innen planteskadegjørere (VIPS) for mange dyrkere. Det er uvisst når et slikt system kan bli realisert, men det arbeides med å skaffe finansering gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjektsøknader.