Publikasjoner


Publikasjoner på norsk

Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Eikemo, Håvard. 2020-12. Været i vekstsesongen 2020. NIBIO POP. 2020, 6 (48)

Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Eikemo, Håvard. 2019-12. Været i vekstsesongen 2019. NIBIO POP. 2019, 5 (39)

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2019. Været i vekstsesongen 2018. NIBIO POP Issue date: 2019 Series/Report: NIBIO POP. 5(18) 2019, s.8

Nordskog, Berit; Bakken, Anne Kjersti; Hole, Halvard 2018. Jordtemperatur og spredning av husdyrgjødsel - Utredning av om jordtemperatur kan brukes som skranke for spredning av husdyrgjødsel på eng i Farsund kommune. NIBIO Rapport. Utgivelsesdato 2018-06-13

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2017. Været i vekstsesongen 2017. NIBIO POP Issue date: 2019 Series/Report: NIBIO POP. 2017, 3(35) 2017.s.4 

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2016. Været i vekstsesongen 2016. NIBIO POP Issue date: 2016-11-02 Series/Report: NIBIO POP;Vol. 2 Nr. 32 :8s.

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2015. Været i vekstsesongen 2015. Bioforsk POP Issue date: 2015-11-05 Series/Report: NIBIO POP;Vol. 1 Nr. 3 :5s.

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2014. Været i vekstsesongen 2014. Bioforsk TEMA 9(12):4s.

Nordskog, B., Hole, H., Eikemo, H., Skog, T-E. 2014. Landbruksmeteorologisk Tjeneste- LMT: Unike værdata og nye muligheter. Gartneryrket 2014 (9) s. 42-43

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2013. Været i vekstsesongen 2013. Bioforsk TEMA 8(12):4s.

Hole, H., Eikemo, H. & Nordskog, B. 2012. Været i vekstsesongen 2012. Bioforsk TEMA 7(11):4s.

Hole, H. & Nordskog, B. 2011. Været i vekstsesongen 2011. Bioforsk TEMA 6(21):4s

Hole, H. & Rafoss, T. 2010. Været i vekstsesongen 2010. Bioforsk TEMA 5(22): 4s

 

Internasjonale publikasjoner

Nordskog, B., Rafoss, T., Nærstad, R., Hofgaard, I. S., Hole, H., Elen, O. & Brodal, G. 2012. Farm scale weather data in plant pest forecasting, IPM2.0, 10th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 1.-5. October 2012, Wageningen, The Netherlands.

 

Nyhetsoppslag

Nationen: "Tar tempen på våren", 3. mai 2012.

Bioforsk.no:"Kvar åker, sitt vêr", 22. august 2012. Skrevet av Georg Mathisen