Drift og vedlikehold


Ettersyn og daglig vedlikehold gjennomføres av stasjonsverter som bor eller arbeider i nærheten av målestasjonene. Det utføres også årlig service og kontrollmålinger på alle stasjoner som driftes av LMT.

I 2013 startet en omfattende oppgradering av de eldste stasjonene i nettverket. Oppgraderingen omfattet full utskifting av loggerskap, instrumenter og kommunikasjonsutstyr. Stasjonene har fått en standard utrustning som inkluderer temperatur, nedbør, luftfuktighet, vind, bladfuktighet og globalstråling, samt jordtemperatur i ulike dybder (0-100 cm). Andre sensorer og måleparametere videreføres der de finnes per i dag, men fornyes kun ved etterspørsel og dokumentasjon av behov. Sensorer utover standardutvalget vil bli beholdt så lenge de virker tilfredsstillende, og det er etterspørsel etter dataene.

Følgende stasjoner ble oppgradert i perioden 2013 - 2015: Apelsvoll, Etne, Frosta, Fureneset, Holt, Hønefoss, Kise, Kvithamar, Landvik, Lyngdal, Løken, Mære, Njøs, Pasvik, Rissa, Rygge, Sande, Sortland, Særheim, Tingvoll, Tjølling, Tjøtta, Tomb, Ullensvang og Årnes.